Gramatické chyby #2

Gramatické chyby #2

Predložky s/z a so/zo Predložky z/zo sa viažu na genitív (pýtame sa: z koho/z čoho?). Predložky s/so sa viažu na inštrumentál (pýtame sa: s kým/s čím?). Keď sme prišli s kamarátkou (s kým?) z kina (z čoho?) domov,  stretli sme sa s problémom (s čím?) zo slovenského jazyka (z...
Gramatické chyby #1

Gramatické chyby #1

Oni/ony/sami/samy/radi/rady Oni, sami a radi sa viažu na životný mužský rod. Ony, samy a rady sa viažu na ostatné rody  – neživ. mužský, stredný a ženský rod. Oni tam pôjdu radi sami. (chlapi) Ony tam pôjdu rady samy. (ženy, deti) Duby tam stáli samy. (neživotný mužský rod) Pozor: Spojenie ‘Dievčatá nikdy nie sú samé’ je nesprávne, pretože slovo samý sa používa na vyjadrenie väčšieho množstva vecí toho istého druhu, nie na vyjadrenie samoty. Napr. Sú tu samé ženy a žiadni...