Gramatické chyby #6

Gramatické chyby #6

Svojim/svojím Zámeno svojim používame pri množnom čísle v datíve (komu/čomu?). Zámeno svojím používame v jednotnom čísle v inštrumentáli (s kým/s čím?). Pravidlo platí aj pre zámená môj, tvoj, náš, váš. Priateľku som predstavil mojim kamarátom (komu?). S vaším psom (s kým?) už nechcem mať nič...