Gramatické chyby #7

Gramatické chyby #7

Preňho/preň, doňho/doň Zámená preňho, zaňho, naňho, oňho, doňho sa používajú pri  životných podstatných menách mužského rodu. Zámená preň, zaň, naň, oň, doň nahrádzajú neživotné podstatné mená mužského rodu a všetky podstatné mená stredného rodu. Príklady: Pre otca sú dobré známky dôležité. Preňho boli čisté jednotky vždy cieľom. Tam je strom, za ktorý sa môžeš schovať. Postav sa...