Gramatické chyby #3

Gramatické chyby #3

Prvýkrát, prvý raz

Nesklonná násobná číslovka typu prvýkrát, ktorá vyjadruje poradie, sa píše spolu – teda správne prvýkrát.
Násobná číslovka typu prvý raz, má v prvej časti radovú číslovku (prvý) a v druhej časti podstatné meno (raz), sa píše sa oddelene – teda správne prvý raz.

Tentokrát ma na vysokú školu neprijali, ale druhý raz to už dám.