Gramatické chyby #5

Gramatické chyby #5

Veľká noc/veľkonočné sviatky

Blíži sa nám VEĽKÁ NOC. Niekedy sa použitie veľkých písmen javí ako správne riešenie. Ako to však napísať gramaticky správne?

Pomenovania významných časových úsekov:

  • názvy sviatkov: Nový rok, Vianoce, Štedrý deň, Hromnice, Veľká noc, Kvetná nedeľa, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Turíce, Sviatok všetkých svätých, Sviatok práce, Prvý máj (1. máj)
  • názvy pamätných dní: Deň matiek, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň vzniku Slovenskej republiky, Deň železničiarov, Deň zeme, Svetový deň zdravia, Medzinárodný deň detí, Pamiatka zosnulých

sa píšu s veľkým začiatočným písmenom.

Pomenovania vianočné sviatky, turíčne sviatky, svätodušné sviatky, veľkonočné sviatky (spojenia prídavných mien so slovom sviatky) píšeme s malým začiatočným písmenom (nechápu sa ako vlastné mená).

Cez veľkonočné prázdniny ideme k babke na východ, odchádzame na Veľký piatok.