Gramatické chyby #7

Gramatické chyby #7

Preňho/preň, doňho/doň

Zámená preňho, zaňho, naňho, oňho, doňho sa používajú pri  životných podstatných menách mužského rodu.
Zámená preň, zaň, naň, oň, doň nahrádzajú neživotné podstatné mená mužského rodu a všetky podstatné mená stredného rodu.

Príklady:
Pre otca sú dobré známky dôležité. Preňho boli čisté jednotky vždy cieľom.
Tam je strom, za ktorý sa môžeš schovať. Postav sa zaň.